ul. Joanny Żubr 30, 98-300 Wieluń
Rejestracja: 43 843 19 26
603 069 078
Rehabilitacja: 43 650 22 44
661 580 833
Sklep medyczny: 663 470 991
 

Polityka prywatności

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Serwisu medihad.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2.
[Definicje]

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Janusz Hadrian prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NZOZ Medihad ul. Joanny Żubr 30 98-300 Wieluń, NIP: 832 10249 36;
 2. Serwis – serwis internetowy NZOZ Medihad dostępny poprzez sieć internet z domeny www.medihad.pl.
 3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.medihad.pl oraz wszelkie jej podstrony.
 4. Strony – Administrator i Użytkownik.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie posiada aktywne konto użytkownika lub dokonuje, bez rejestracji, zakupu w Serwisie.

§ 3.
[Ochrona danych osobowych]

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika.
 2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • miejsce zamieszkania
  • numer telefonu
  • adres email
  • data urodzenia
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika oraz w związku z zawarciem umowy, realizacją zamówienia oraz w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§4.
[Uprawnienia Użytkownika]

 1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika uniemożliwia posiadanie ww. Konta i składania zamówień poprzez Serwis.
 5. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je w koncie użytkownika.
 6. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5.
[Szyfrowanie danych]

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.

§6.
[Techniczna ochrona danych]

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§7.
[Polityka cookies]

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  –  adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  –  czas nadejścia zapytania,
  –  czas wysłania odpowiedzi,
  –  nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  –  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  –  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  –  informacje o przeglądarce użytkownika.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 6. W Serwisie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
  –  cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny
  –  cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
  –  cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników
  –  cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy
 7. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 8. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§8.
[Kontakt]

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@medihad.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Honorujemy ubezpieczenia zdrowotne