ul. Joanny Żubr 30, 98-300 Wieluń
Rejestracja: 43 843 19 26
603 069 078
Rehabilitacja: 43 650 22 44
661 580 833
Sklep medyczny: 663 470 991
 

Metoda PNF

PNF co to?

PNF (proprioceptywne nerwowo – mięśniowe torowanie) jest to uznana na całym świecie koncepcja rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-szkieletowego i nerwowego. Leczenie tą metodą polega na usuwaniu wszelkich zaburzeń powstałych w wyniku choroby, poprzez pobudzenie jak największej  ilości proprioceptorów* znajdujących się w ciele człowieka oraz zaangażowaniu różnych stref kory mózgowej w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym.

 

PNF na czym polega terapia?

 • Oceniamy poziom ograniczeń i uszkodzeń.
 • Określamy cel krótko- i długoterminowy.
 • Przeprowadzamy terapię w sposób bezbolesny.
 • Realizujemy terapię w sposób holistyczny (skupiamy się na całości, a nie tylko na jednostkowym problemie)
 • Rozpoczynamy terapię z pozytywnym podejściem terapeutycznym (wzmacniamy i wykorzystujemy to, co pacjent potrafi zrobić).
 • Wykorzystujemy silniejsze części ciała w celu wywołania irradiacji (przeniesienia ) pobudzenia na części uszkodzone.
 • Pobudzamy wiele zmysłów pacjenta (stymulacja dotykowa , stymulacja słuchowa , stymulacja wzrokowa).
 • Wykonujemy naturalne ruchy we wszystkich płaszczyznach ciała.
 • Powtarzamy wielokrotnie pewne wzorce w celu odtworzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, stworzenia nowych dróg w uszkodzonym układzie nerwowym.
 • Stosujemy specjalne techniki, które mają na celu uczyć ruchu, zwiększać siłę mięśniową, zwiększać zakres ruchu, rozluźniać mięśnie, poprawiać stabilizację, pobudzić / obniżyć napięcie mięśniowe, poprawić koordynację ruchową.
 • pracujemy na materacu, kozetce, z wykorzystaniem przedmiotów – piłki, taśmy itp.
 • wprowadzamy trening samoobsługi: nauka zmian pozycji ciała, sięganie po przedmioty, poruszanie się w obrębie łóżka, siadanie, wstawanie, chodzenie.

 

PNF dla kogo  terapia ?

 • pacjenci z problemami neurologicznymi ( udary mózgu, urazy rdzenia, urazy mózgowo – czaszkowe, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia po zabiegach neurologicznych, neuralgie nerwu twarzowego i trójdzielnego i inne).
 • pacjenci z problemami ortopedycznymi ( stany po endoportezoplastyce, stany po artroskopii i zabiegach rekonstrukcyjnych, stany po urazach kości, stawów, tkanek miękkich, stany po amputacjach i inne).
 • pacjenci z zaburzeniem chodu i utrzymaniem równowagi.
 • pacjenci z problemami mięśniowymi (dystrofie, zaburzenia funkcji, osłabienia i inne).

 

Proprioceptory – receptory czuciowe, które zbierają informację o wykonywanym ruchu oraz ułożeniu ciała w przestrzeni.


Zabiegi wykonują:

mgr

Sylwia Rembacz

fizjoterapeuta

Terminy przyjęć:

od poniedziałku do piątku  

Rejestracja

NZOZ MEDIHAD
Przychodnia Lekarzy Specjalistów
i Rehabilitacja

ul. Joanny Żubr 30,
98-300 Wieluń

43 843 19 26
603 069 078

Godziny rejestracji:
Pn-Pt: 7⁰⁰ – 18⁰⁰
Sobota: 9⁰⁰ – 15⁰⁰

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Honorujemy ubezpieczenia zdrowotne