ul. Joanny Żubr 30, 98-300 Wieluń
Rejestracja: 43 843 19 26
603 069 078
Rehabilitacja: 43 650 22 44
661 580 833
Sklep medyczny: 663 470 991
 

Kinezyterapia

Kinezyterapia to leczenie ruchem, jako skutecznym środkiem terapii, mającym wpływ na cały organizm. Może być stosowana zarówno, jako podstawowa i jedyna forma leczenia, jaki i po zakończeniu leczenia podstawowego, czy też równolegle z nim. Jej celem jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przywrócenie bądź poprawa utraconych funkcji narządu ruchu. Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach układu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a także w okresie ciąży, jako przygotowanie do porodu.

 

Na kinezyterapię składają się:

 • ćwiczenia bierne – wykonywane za pomocą sił zewnętrznych ( głownie rękami terapeuty) bez czynnego udziału pacjenta,
 • ćwiczenia czynno-bierne – ruch prowadzony biernie, przy świadomym rozluźnianiu mięśni przez pacjenta,
 • ćwiczenia izometryczne – polegają na czynnym napinaniu mięśni przez pacjenta bez zmiany ich długości i efektu ruchowego,
 • ćwiczenia synergistyczne – polegają na wywoływaniu i przeniesieniu napięcia izometrycznego mięśni z jednych obszarów na inne części ciała,
 • ćwiczenia wspomagane (prowadzone) – polegają na tym, że część ruchu prowadzi terapeuta, a część ruchu, w miarę możliwości pacjent,
 • ćwiczenia samowspomagane – polegają na samowspomaganiu ruchu przez pacjenta za pomocą drugiej kończyny,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu – ćwiczenia, w których ruch jest wykonywany samodzielnie przez pacjenta w pełnym zakresie ruchu, przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem – ćwiczenia, w których ruch jest wykonywany samodzielnie przez pacjenta w pełnym zakresie ruchu, przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała, z pokonaniem dodatkowego oporu zewnętrznego – zestawu ciężarkowo-bloczkowego,
 • ćwiczenia czynne-wolne – ćwiczenia, w których ruch wykonywany jest samodzielnie przez pacjenta w pełnym zakresie ruchu, z pokonaniem ciężaru ćwiczonego odcinka przeciw sile grawitacji,
 • ćwiczenia czynne z oporem – ćwiczenia, w których ruch wykonywany jest samodzielnie w pełnym zakresie ruchu, z pokonaniem oporu zewnętrznego,
 • poizometryczna relaksacja mięśni – technika wykorzystywana w leczeniu przykurczy stawowych,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia rozluźniające,
 • ćwiczenia koordynacyjne,
 • ćwiczenia równoważne,
 • wyciągi lecznicze.

 

Nasza przychodnia oferuje Państwu wszystkie powyżej wymienione formy kinezyterapii.


NZOZ MEDIHAD
Przychodnia Lekarzy Specjalistów
i Rehabilitacja

ul. Joanny Żubr 30,
98-300 Wieluń

43 843 19 26
603 069 078

Godziny rejestracji:
Pn-Pt: 7⁰⁰ – 18⁰⁰
Sobota: 9⁰⁰ – 15⁰⁰

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Honorujemy ubezpieczenia zdrowotne