ul. Joanny Żubr 30, 98-300 Wieluń
Rejestracja: 43 843 19 26
603 069 078
Rehabilitacja: 43 650 22 44
661 580 833
Sklep medyczny: 663 470 991
 

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów NZOZ MEDIHAD Przychodnia Lekarzy Specjalistów i Rehabilitacja

1.   Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ MEDIHAD Przychodnia Lekarzy Specjalistów i Rehabilitacja z siedzibą w Wieluniu przy ulicy Joanny Żubr 30, NIP 8321024936, REGON 100560180, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem bezpośrednio lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych, pisząc na adres: biuro@medihad.pl lub telefonując pod numer: 603069078.

2.   Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3.    Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.   Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6.  Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7.   W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.   Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9.  W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Honorujemy ubezpieczenia zdrowotne