Kinezyterapia

Kinezyterapia to leczenie ruchem, jako skutecznym środkiem terapii, mającym wpływ na cały organizm. Może być stosowana zarówno, jako podstawowa i jedyna forma leczenia, jaki i po zakończeniu leczenia podstawowego, czy też równolegle z nim. Jej celem jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przywrócenie bądź poprawa utraconych funkcji narządów ruchu. Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a także w okresie ciąży, jako przygotowanie do porodu. Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną.

Kinezyterapia miejscowa dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, składają się a nią:

 • ćwiczenia bierne - wykonywane przez terapeutę bez czynnego udziału chorego,
 • ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości,
 • ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie,
 • ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni,
 • ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała,
 • ćwiczenia czynne – ćwiczenia wykonywane przy współudziale pacjenta, który aktywnie napina i rozluźnia mięśnie,
 • ćwiczenia synergistyczne – uzyskanie napięcia izometrycznego mięśni, poprzez pobudzenie zespołów dynamicznych lub też w skutek skrzyżowanego odruchu fizjologicznego,
 • wyciągi,
 • ćwiczenia oddechowe.

Kinezyterapia ogólna składa się z ćwiczeń części ciała nieobjętych chorobą:

 • ćwiczenia ogólno kondycyjne,
 • gimnastyka poranna,
 • ćwiczenia w wodzie.

Nasza przychodnia oferuje Państwu następujące usługi z zakresu kinezyterapii:

 • profilaktyka schorzeń narządu ruchu,
 • profilaktyka zachowań prozdrowotnych,
 • ćwiczenia indywidualne z zastosowaniem technik manualnych,
 • autoterapia,
 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia czynne,
 • ćwiczenia czynno-bierne,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • ćwiczenia samowspomagane,
 • ćwiczenia synergistyczne,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia ogólnousprawniające,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu,
 • ćwiczenia czynne z oporem,
 • wyciągi lecznicze,
 • szyny do ćwiczeń czynnych i biernych.

Wybierz usługę