Poradnia Onkologiczna

  Lek. med. Agnieszka Łuczak, pracownik Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach gdzie prowadzone jest leczenie chorób nowotworowych promieniowaniem jonizującym - najnowocześniejszymi w Europie metodami:

  - radioterapii konformalnej,

  - radioterapii stereotaktycznej,

  - tomoterapii,

  - radiochirurgii Cyber Knife.

  Oferta poradni onkologicznej obejmuje konsultacje lekarza specjalisty onkologa - radioterapeuty, diagnostykę i leczenie w zakresie nowotworów:

  - płuc,

  - piersi,

  - przewodu pokarmowego,

  - układu moczowo płciowego,

  - głowy i szyi,

  - ośrodkowego układu nerwowego,

  - schorzeń układu chłonnego (chłoniaki),

  - chorób nienowotworowych (np. oponiaki, nerwiaki nerwu słuchowego, choroba Dupuytrena).Lek. med. Agnieszka Łuczak, specjalista onkolog - radioterapeuta przyjmuje w soboty.


Rejestracji można dokonać w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w rejestracji przychodni MEDIHAD lub telefonicznie pod numerami telefonów:

tel 43 843 19 26

kom 0 603 069 078