PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

- prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński specjalista endokrynolog, endokrynolog dziecięcy, specjalista     chorób wewnętrznych, specjalista medycyny nuklearnej
 
   Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński posiada specjalizację z endokrynologii, endokrynologii dziecięcej a  ponadto  specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej i  zdrowia publicznego. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.   Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Europejskiego  Towarzystwa Tarczycowego. Był członkiem Zarządu Głównego Europejskiej  Federacji Towarzystw Endokrynologicznych (1994–2001), jak również  Prezesem  Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (1993–1999)Był  pierwszym  Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2002–2008) oraz  Wiceprzewodniczącym Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii  Medycznych (2008–2012). Obecnie jest członkiem Sekcji IV (Medycznej) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Profesor Lewiński jest jednym z  założycieli i pierwszym Prezesem Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (od 2008) oraz Redaktorem Naczelnym pisma Thyroid Research, BMC Ltd., Londyn (od 2008 i nadal)Profesor Lewiński jest autorem bądź współautorem 430 prac oryginalnych z zakresu endokrynologii, publikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i polskich w tym 80 z zakresu endokrynologii dziecięcej. Obecnie jest kierownikiem Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (od 2000) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (od 2005).
  (26/10/2019 sobota, 16/11/2019 sobota, 23/11/2019 sobota), USG tarczycy, biopsja tarczycy

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI

prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński specjalista endokrynolog, endokrynolog dziecięcy, specjalista     chorób wewnętrznych, specjalista medycyny nuklearnej
  (26/10/2019 sobota, 16/11/2019 sobota, 23/11/2019 sobota), USG tarczycy, biopsja tarczycy

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

- prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski specjalista ginekolog położnik, ginekologii onkologicznej,         chirurgii onkologicznej
  - Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej
  - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej

  
Od roku 1988, w Wojskowej Akademii Medycznej, zajmował kolejno stanowisko asystenta, starszego asystenta (1990 – 1993), adiunkta (1993 – 1998) oraz profesora nadzwyczajnego (1998 – 2001), profesora zwyczajnego (w latach 2001-2002). W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi mianowany profesorem zwyczajnym w latach 2006 – 2013. Od 1988 do 2002 roku był pracownikiem Katedry Położnictwa i Ginekologii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 2002 roku, po rozwiązaniu WAM i połączeniu z Akademią Medyczną, zatrudniony w Klinice Ginekologii i Położnictwa w III Katedrze Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi (od 2006r) jako profesor zwyczajny. W latach 2006 – IV 2014 kierownik Katedry Położnictwa i Ginekologii Operacyjnej UM w Łodzi oraz kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej UM. Od 2001 roku Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W chwili obecnej jednocześnie jako Profesor zwyczajny ICZMP. W latach 2001-2012 członek Senatu UM, a w latach 2003-2006 członek Senackiej Komisji ds. Klinicznych. Od stycznia 2014 powołany na funkcję Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej dla województwa łódzkiego. Kwalifikacje zawodowe podnosił uczestnicząc w licznych kursach z zakresu ginekologii operacyjnej a zwłaszcza technik operacyjnych z minimalnego dostępu czyli operacji drogą pochwową i endoskopowych, między innymi w Wielkiej Brytanii, w Leeds w 1998; w BenendenHospital, Beneneden M.A.S. Training Centre w latach 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; w Szpitalu Uniwersyteckim w Lille we Francji w 2006 roku; w Szpitalu Uniwersyteckim w Tuebingen w Niemczech w 2006 i 2010; w Szpitalu Uniwersyteckim w Chemitz w Niemczech w 2010, w ośrodku treningowym we Freiburgu w Szwajcarii, w Szpitalu Uniwersyteckim Gemelli w Rzymie (Włochy) w 2011 oraz w ośrodku treningowym IRCAD w Strassburgu (Francja) (2010 i 2011).
  (16/11/2019 sobota, 21/12/2019 sobota, 11/01/2020 sobota, 15/02/2020 sobota, 07/03/2020 sobota), USG ginekologiczne, cytologia

- dr n. med. Małgorzata Jędrzejczyk specjalista ginekolog położnik, ginekolog dziecięcy, endokrynolog,     lekarz medycyny estetycznej, ginekologia endokrynologiczna
  (24/10/2019 czwartek, 02/11/2019 sobota, 23/11/2019 sobota), USG ginekologiczne, cytologia

- lek. med. Krzysztof Pogoda specjalista ginekolog położnik
  (05/10/2019 sobota, 11/10/2019 piątek, 19/10/2019 sobota, 23/10/2019 środa, 28/10/2019 poniedziałek, 06/11/2019 środa, 13/11/2019 środa, 25/11/2019 poniedziałek), USG ginekologiczne, położnicze 3D/4D, genetyczne, badania prenatalne, test PAPP-A, cytologia

PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

- dr n. med. Małgorzata Jędrzejczyk specjalista ginekolog położnik, ginekolog dziecięcy, endokrynolog,     lekarz medycyny estetycznej, ginekologia endokrynologiczna
  (24/10/2019 czwartek, 02/11/2019 sobota, 23/11/2019 sobota), USG ginekologiczne, cytologia

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

- prof. dr hab. n. med. Ewa Niebudek - Bogusz specjalista otolaryngolog, otolaryngolog dziecięcy,  audiolog i foniatra, audiolog i foniatra dziecięcy

 Kierownik Pracowni Foniatrycznej i Logopedycznej Kliniki Audiologii i Foniatrii IMP w Łodzi. Jest jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Audiologii i Foniatrii, od 2006  roku pełni funkcję  sekretarza jego zarządu. Członek Polskiego Towarzystwa  Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i SzyiAutorka wielu polskich i anglojęzycznych  prac naukowych oraz ogólnopolskich programów  profilaktycznych dotyczących  zaburzeń głosu. Wykładowca na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz  kursach  szkoleniowych dla  lekarzy.
 
 - Konsultacje w zakresie otolaryngologii, foniatrii i audiologii dla dorosłych i dzieci.
 - Diagnostyka i terapia zaburzeń głosu, mowy i narządu równowagi.
- Holistyczne postępowanie z zaburzeniach głosu o różnym podłożu, mi. zawodowym.
- Rehabilitacja głosu w schorzeniach krtani z uwzględnieniem korekcji emisji głosu.
- Kwalifikacja foniatryczna do zawodów wymagających dobrej jakości głosu, czyli tzw. profesjonalistów      głosowych: wokalistów, aktorów, prezenterów.
  (26/10/2019 sobota)

- dr n. med. Dariusz Kaczmarczyk specjalista otolaryngolog
  - Zastępca Ordynatora Oddziału Laryngologii Onkologicznej - Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi  Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

 - Konsultacje w zakresie otolaryngologii,
 - Płukanie zatok metodą Proetza,
 - Płukanie ucha,
 - Podcinanie wędzidełka.
  (30/10/2019 środa) 

PORADNIA NEUROLOGICZNA

- prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek specjalista neurologii, neurologii dziecięcej, lekarz chorób           układu nerwowego
  - Kierownik Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi
  (09/11/2019 sobota)

- lek. med. Konrad Kotarski specjalista neurologii, lekarz chorób układu nerwowego
  (poniedziałek, środa, piątek godz. 15.00)

PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

- prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek specjalista neurologii, neurologii dziecięcej, lekarz chorób 
 układu nerwowego
 - Kierownik Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi
  (09/11/2019 sobota)

- dr n. med. Katarzyna Połatyńska specjalista neurologii dziecięcej, lekarz chorób układu nerwowego
  - Klinika Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  (04/10/2019 piątek, 25/10/2019 piątek)

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

 - lek. med. Piotr Blek diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych
   (24/10/2019 czwartek)

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

- prof. dr hab. n. med. Lucjan Pawlicki specjalista kardiologii, lekarz chorób wewnętrznych
  - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersyteckiego Szpitala               Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
  (05/11/2019 wtorek)

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

- prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk specjalista dermatolog i wenerolog
  (05/11/2019 wtorek)

PORADNIA CHIRURGICZNA

- dr n. med. Marcin Tchórzewski specjalista chirurg, gastrolog, proktolog
  - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii Szpitala Solec w Warszawie
  (04/10/2019 piątek, 18/10/2019 piątek)

- lek. med. Robert Sujka specjalista chirurg ogólny
  (środa godz. 16.15)

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

- dr n. med. Mateusz Grabicki  specalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - Dyrektor d/s Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

Wykształcenie:
 
1998 - 2004 Universytet Medyczny w Łodzi; 2011 rok obrona pracy doktorskiej, uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych; 2012 rok Państwowy Egzamin Specjalistyczny, uzyskanie tytułu specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Członkostwo w organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Artroskopowe, AO Foundation
Staże: Sonographic Diagnosis DDH (diagnostyka ultrasonograficzna rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u niemowląt) Stolzape, Austria, 2009 rok; Klinika Ortopedii Uniwersytetu w Heidelbergu, Niemcy (UniversitätsKlinikum Heidelberg - Stiftung Orthopädische Universitätsklinik) 2012 rok; Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe, Niemcy, 2014 rok.

  (wtorek godz. 13.00, środa 15.15 - 2 środy w miesiącu, czwartek godz. 15.30), USG ortopedyczne, USG stawów biodrowych dzieci i niemowląt
  konsultacje również w języku niemieckim i angielskim

- lek. med. Jerzy Białas specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  (czwartek godz. 8.20)

PORADNIA UROLOGICZNA

- dr n. med. Andrzej Kierstan specjalista urolog
  (16/11/2019 sobota), USG urologiczne, układu moczowego

PORADNIA ONKOLOGICZNA

- lek. med. Agnieszka Łuczak onkolog, specjalista radioterapii onkologicznej
  (04/10/2019 sobota)

PORADNIA REHABILITACYJNA

- lek. med. Aleksandra Kopera specjalista rehabilitacji medycznej
  (środa godz. 10.15)

- lek. med. Aneta Wieczorek-Łuczak specjalista rehabilitacji medycznej
  (czwartek godz. 14.00)

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

- lek. med. Elżbieta Sobczak specjalista reumatolog
  (poniedziałek godz. 13.30)

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ USG

- dr n. med. Grzegorz Janiszewski specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  (środa w godzinach od 11.00 do 12.00)

- lek. med. Łukasz Pękala specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  ()